HIZKUNTZA GAINDITZEKO IRIZPIDEAK


IRAKURKETA:

        Ideia nagusiak ateratzeko gai izatea.
        Laburpena egiteko gai izatea (irakurritakoaren sintesia)
        “Vistazo” teknika erabiliz informazioa ateratzeko gai izatea.

AHOZ GORAKOA:

Zentzuarekin: Puntuazio markak, abiadura egokia, zuzentasuna.


IDAZKETA:

EGITURA: Testuaren arabera bere egitura zainduta. Ideia desberdinak paragrafotan banatzea, tituloa, egilea, hasiera-garapena-amaiera,...

Testu KOHESIONATUAK idaztea (ulergarria eta koherentea: lokailuak erabiltzea, landu ditugun esaldien loturak, hitzen erreferenteak, puntuazio markak,...)
ORTOGRAFIA naturala zainduta idaztea eta hitz arruntak eta ortografia arauak kontutan hartuz ondo idaztea.
SINTAXIA egokia (aditza amaieran, nor-nork desberdintzea, esaldi konplexuak, ...)


AHOZKO ADIERAZMENA:

Informazioa ematea (gai bati buruz norberaren iritzia ematea,  garrantzitsua den informazioa ematen jakitea eta narrazioetan haria jarraitzea,..).
Sintaxia zaintzea.
Forma: doinua egokia erabiltzea eta ahozkatzea.
Lokailuak erabiltzea.
Koherentea izatea.
Ulerkorra izatea.
Gorputz hizkuntza egoki erabiltzea.

BESTEEKIKO ELKARRIZKETAN:

        Sarrerak egiten eta galderak prestatzen jakitea.
        Bat-bateko elkarrizketan ondo defendatzea (bestearen erantzunaren harian jarraitzea).


AHOZKO ULERMENA:

Gai bati buruzko azalpenetan erantzun egokiak ematea.
Bat-bateko elkarrizketan egoki erantzutea.
Entzundakoaren gaia identifikatzea, giltza hitzak ateratzea, ideia nagusia ematea.
HIZKUNTZARI BURUZKO HAUSNARKETA:  
      Aditz formak, atzizkiak, deklanibidea, hitz konposatuak, kausa-ondorioa,...